Tools
Register Login

EN l CN l TH       twitter youtube rss

LOADING
PREV
NEXT
http://www.pbru.ac.th/th/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/3577362137028792348999_copy_copy.jpg
http://www.pbru.ac.th/th/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/9195181487898868_copy.jpg
http://www.pbru.ac.th/th/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/727910p5_copy.jpg
http://www.pbru.ac.th/th/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/28734496369.jpg

Welcome to PBRU.

 • คืนสู่เหย้า ชาวเขียว เหลือง
 • ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแ…
 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศ…
 • อาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ

คืนสู่เหย้า ชาวเขียว เหลือง

ขอเชิญร่วมงาน 90 ปี คืนสู่เหย้า ชาวเขียว เหลือง วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อ่านต่อ..

ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน

ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.

อ่านต่อ..

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 11 หลักสูตร สนใจติดต่อ ดูรายละเอียดได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 032-493279,032-493312

อ่านต่อ..

อาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม อาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติครั้งที่4 ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคาม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อ่านต่อ..
หัวข้อข่าว :
You are here: หน้าแรก
พฤหัสบดี, 27 พ.ย. 2014
 • ประชาสัมพันธ์
 • ฝึกอบรมสัมมนา
 • รับสมัครงาน
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • สำหรับนักศึกษา
 • สำหรับบุคลากร

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2558

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2558

  รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 11 หลักสูตร สนใจติดต่อ...

nisanti@min ความคิดเห็น 26 พ.ย. 2014 Hits:77 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

ตารางสอบ (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2557 เรียงตามชั้นเรียน

ตารางสอบ (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2557 เรียงตามชั้นเรียน

 ตารางสอบสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ตารางสอบ (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2557 เรียงตามชั้นเรียน >>>ตารางสอบ-ปกติ-ชั้นเรียน ตารางสอบ...

nisanti@min ความคิดเห็น 26 พ.ย. 2014 Hits:192 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

แจ้งดับกระแสไฟฟ้า

แจ้งดับกระแสไฟฟ้า

แจ้งดับกระแสไฟฟ้า ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเพชรบุรี PEA แจ้งว่าจะดำเนินการย้ายแนวเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงภายในมหาวิทยาลัย การไฟฟ้าฯจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษศจิกายน 2557...

nisanti@min ความคิดเห็น 25 พ.ย. 2014 Hits:48 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา รองศาสตราจารย์สายัณห์ จันทร์วิรัช ครั้งที่ 4

รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา รองศาสตราจารย์สายัณห์ จันทร์วิรัช ครั้งที่ 4

 รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา รองศาสตราจารย์สายัณห์ จันทร์วิรัช ครั้งที่ 4 การรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา รองศาสตราจารย์สายัณห์ จันทร์วิรัช รองศาสตราจารย์สายัณห์ จันทร์วิรัช มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาเนื่อง...

nisanti@min ความคิดเห็น 14 พ.ย. 2014 Hits:211 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

ประกาศเปิดภาคเรียน ภาคนอกเวลา 2-2557

ประกาศเปิดภาคเรียน ภาคนอกเวลา 2-2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การเปิดภาคเรียนการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าลงทะเบียนการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคเรียนศึกษาที่ 2/2557 ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555 กำหนดให้มหาวิทยาลัยประกาศวันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักศึกษาทราบ...

nisanti@min ความคิดเห็น 10 พ.ย. 2014 Hits:436 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

ประกาศรับสมัครป.ตรี 5 ปี ปี2558

ประกาศรับสมัครป.ตรี 5 ปี ปี2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา2558 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดเปิดรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558  อ่านรายละเอียดเพิ่ม>>>>ประกาศรับสมัครป.ตรี 5 ปี ปี2558

nisanti@min ความคิดเห็น 10 พ.ย. 2014 Hits:466 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

ประกาศรับสมัครป.ตรี 4 ปี ปี2558

ประกาศรับสมัครป.ตรี 4 ปี ปี2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติหลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2558 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาผู้ที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ในเวลาทำการปกติ...

nisanti@min ความคิดเห็น 10 พ.ย. 2014 Hits:298 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

ประกาศรับสมัครขอรับทุนป.ตรี ปี2558

ประกาศรับสมัครขอรับทุนป.ตรี ปี2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติเข้ารับทุนอุดหนุนประเภทยกเว้นค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษายกเว้นค่าเล่าเรียน ตลอดหลักสูตรและทุนให้เปล่า สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ประกาศรับสมัครขอรับทุนป.ตรี...

nisanti@min ความคิดเห็น 10 พ.ย. 2014 Hits:179 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

ห้องสอบภาษาอังกฤษ รหัส 55

ห้องสอบภาษาอังกฤษ รหัส 55

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง กำหนดห้องทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 55)ทุกคน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>> ห้องสอบภาษาอังกฤษ รหัส 55

nisanti@min ความคิดเห็น 17 ต.ค. 2014 Hits:308 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

แจ้งดับกระแสไฟฟ้า

แจ้งดับกระแสไฟฟ้า

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงเรื่องการซ่อมบำรุงกระแสไฟฟ้า ใน ม. จากเดิม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเพชรบุรี  จะซ่อมบำรุงระบบหม้อแปลงไฟฟ้าภายใน ม. ในวันที่ 20 ต.ค....

nisanti@min ความคิดเห็น 17 ต.ค. 2014 Hits:333 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

อบรมการใช้งานสื่อ eDLTV 2 รุ่น 18-22 สิาหาคม 2557

อบรมการใช้งานสื่อ eDLTV 2 รุ่น 18-22 สิาหาคม 2557

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร B ชั้น 2

nisanti@min ความคิดเห็น 11 ส.ค. 2014 Hits:386 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

กำหนดการอบรมหลักสูตร พัฒนาอาจารย์อุคมศึกษามืออาชีพ จำนวน 2 หลักสูตร 1-4 เม.ย. 57,

กำหนดการอบรมหลักสูตร พัฒนาอาจารย์อุคมศึกษามืออาชีพ จำนวน 2 หลักสูตร 1-4 เม.ย. 57, 2-4 8 เม.ย. 57

กำหนดการอบรมหลักสูตรพัฒนาอาจารย์อุดมศึกษามืออาชีพ : พัฒนาศาสตร์และศิลป์แห่งการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรที่ 1 ระหว่างวันที่ 1- 4 เมษายน...

@dmin ความคิดเห็น 26 มี.ค. 2014 Hits:1263 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย "การพัฒนาละเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหาร"

โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

  สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์/โทรสาร...

@dmin ความคิดเห็น 14 พ.ค. 2013 Hits:1741 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

อบรมหลักสูตร "การพัฒนาการใช้สื่อ eDLTV/eDLRU" 2 รุ่น

อบรมหลักสูตร

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีกำหนดจัดโครงการอบรมเรื่อง “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-ELTV/e-DLRU” ให้กับครู ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ครู...

@dmin ความคิดเห็น 09 พ.ค. 2013 Hits:1710 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

รับสมัคร อาจารย์ผู้สอน ผลิตสื่อการสอน e-Learning บน Learn PBRU.

รับสมัคร อาจารย์ผู้สอน ผลิตสื่อการสอน e-Learning บน Learn PBRU.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาสื่อการสอนมหาวิทยาลัยสู่ E-University (ARIT. โครงการที่ 12) ชื่อกิจกรรม :...

@dmin ความคิดเห็น 26 พ.ย. 2012 Hits:1962 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

หลักสูตร “การพัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงาน และผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล (DBA)” วันที่ 6

หลักสูตร “การพัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงาน และผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล (DBA)” วันที่ 6 - 10 มิ.ย. 2555

เรียนเขิญ นักวิขาการคอมพิวเตอร์ และคณาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ เข้าโครงการการอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงาน และผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล (DBA)” วันที่  6 ...

nisanti@min ความคิดเห็น 20 มี.ค. 2012 Hits:3096 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

หลักสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน สาหรับบุคลกรภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 1” วันที่ 13

หลักสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน สาหรับบุคลกรภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 1” วันที่ 13 - 17 มิ.ย. 2555

เรียนเขิญ พนักงานสายธุรการ นักวิชาการ นักบริหารงาน เข้าโครงการการอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน สาหรับบุคลกรภาครัฐและเอกชน รุ่นที่...

nisanti@min ความคิดเห็น 20 มี.ค. 2012 Hits:2284 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เรื่อง...

nisanti@min ความคิดเห็น 17 พ.ย. 2014 Hits:210 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกาศ รับสมัครพนักงานฯ ประเภทวิชาการ จำนวน 43 อัตรา

ประกาศ รับสมัครพนักงานฯ ประเภทวิชาการ จำนวน 43 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รัยสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 3/2557 ด้วย มหาวิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ...

nisanti@min ความคิดเห็น 13 พ.ย. 2014 Hits:814 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา...

nisanti@min ความคิดเห็น 29 ต.ค. 2014 Hits:688 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกาศผลสอบพนักงาน สายวิชาการ สาขาพยาบาลศาสตร์

ประกาศผลสอบพนักงาน สายวิชาการ สาขาพยาบาลศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการสาขาพยาบาลศาสตร์...

nisanti@min ความคิดเห็น 15 ต.ค. 2014 Hits:285 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกาศ ผลสอบพนักงานสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ

ประกาศ ผลสอบพนักงานสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ...

nisanti@min ความคิดเห็น 13 ต.ค. 2014 Hits:394 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกาศ ผลสอบพนักงาน สายวิชาการ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย

ประกาศ ผลสอบพนักงาน สายวิชาการ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ...

nisanti@min ความคิดเห็น 03 ต.ค. 2014 Hits:310 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ

( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน...

ศิริ แฉ่งฉายา ความคิดเห็น 21 พ.ย. 2014 Hits:73 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

TOR ก่อสร้างอาคารอาหารนานาชาติ

TOR ก่อสร้างอาคารอาหารนานาชาติ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ๑. ความเป็นมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มีพันธกิจข้อ ๒ ได้แก่สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ โดยเน้นวิจัยและพัฒนาด้านวิชาชีพครู...

nisanti@min ความคิดเห็น 20 พ.ย. 2014 Hits:48 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

ร่าง TOR ครุภัณฑ์สาขาวิศวกรรมสารสนเทศฯ

ร่าง TOR ครุภัณฑ์สาขาวิศวกรรมสารสนเทศฯ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  ๑. ความเป็นมา สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี พ.ศ....

nisanti@min ความคิดเห็น 17 พ.ย. 2014 Hits:75 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงฝึกปฏิบัติการทางวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงฝึกปฏิบัติการทางวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า

( สำเนา ) ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงฝึกปฏิบัติการทางวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า             ...

ศิริ แฉ่งฉายา ความคิดเห็น 17 พ.ย. 2014 Hits:63 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

ร่างขอบเขตของาน ประกวดราคาครุภัณฑ์สาขาไฟฟ้า ครั่งที่2

ร่างขอบเขตของาน ประกวดราคาครุภัณฑ์สาขาไฟฟ้า ครั่งที่2

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) (ร่างขอบเขตของาน ประกวดราคาครุภัณฑ์สาขาไฟฟ้า ครั่งที่2)  ๑. ความเป็นมา  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า...

nisanti@min ความคิดเห็น 13 พ.ย. 2014 Hits:116 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) : ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) : ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  ๑. ความเป็นมา สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ....

nisanti@min ความคิดเห็น 12 พ.ย. 2014 Hits:164 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

ตารางสอบ (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2557 เรียงตามชั้นเรียน

ตารางสอบ (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2557 เรียงตามชั้นเรียน

 ตารางสอบสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ตารางสอบ (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2557 เรียงตามชั้นเรียน >>>ตารางสอบ-ปกติ-ชั้นเรียน ตารางสอบ (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2557 เรียงตามรายวิชา>>>ตารางสอบ-ปกติ-รายวิชา

nisanti@min ความคิดเห็น 26 พ.ย. 2014 Hits:30 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

ประกาศรับสมัครขอรับทุนป.ตรี ปี2558

ประกาศรับสมัครขอรับทุนป.ตรี ปี2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติเข้ารับทุนอุดหนุนประเภทยกเว้นค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษายกเว้นค่าเล่าเรียน ตลอดหลักสูตรและทุนให้เปล่า สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ประกาศรับสมัครขอรับทุนป.ตรี ปี2558

nisanti@min ความคิดเห็น 10 พ.ย. 2014 Hits:309 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

ห้องสอบภาษาอังกฤษ รหัส 55

ห้องสอบภาษาอังกฤษ รหัส 55

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง กำหนดห้องทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 55)ทุกคน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>> ห้องสอบภาษาอังกฤษ รหัส 55

nisanti@min ความคิดเห็น 17 ต.ค. 2014 Hits:185 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ รหัส 55

การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ รหัส 55

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่่อง การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และศูนย์ภาษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศษสตร์ จะดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 55) ทุกคน ตามเกณฑ์คำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันการศึกษา(กพร.) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ รหัส 55

nisanti@min ความคิดเห็น 16 ต.ค. 2014 Hits:176 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำการศึกษา 2557

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำการศึกษา 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำการศึกษา 2557 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกำหนดให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี พ.ศ. 2557 นำเอกสารหลักฐานใบรายงานผลวุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษามาแล้วมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่รายงานตัว และมีนักศึกษาขอผ่อนผันการส่งหลักฐานใบรายงานผลวุฒิการศึกษาดังกล่าว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 2557

nisanti@min ความคิดเห็น 16 ต.ค. 2014 Hits:184 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

แจ้งขอใช้บริการ E-mail Address

แจ้งขอใช้บริการ E-mail Address

แบบฟอร์มแจ้งขอใช้บริการ E-mail Address นี้ใช้สำหรับนักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิตภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่เข้าใหม่หรือยังไม่มี E-mail Address ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถกรอกรายละเอียดเพื่อขอ Username และ Password เพื่อที่จะสามารถใช้ E-mail Address...

nisanti@min ความคิดเห็น 15 ก.ค. 2014 Hits:534 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

ประกาศผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย 28 ส.ค. 57

ประกาศผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย 28 ส.ค. 57

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2557  รายละเอียด (77.23...

สุนทร ชูเส้นผม ความคิดเห็น 29 ส.ค. 2014 Hits:419 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครอาจารย์เข้าร่วม โครงการผลิตเอกสาร/ตำราเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครอาจารย์เข้าร่วม โครงการผลิตเอกสาร/ตำราเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ

อาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร คู่มือการเขียนผลงานวิชาการ กรุณาคลิกลิงค์ด้านล่าง  ใบสมัครและกำหนดการผลิตเอกสารตำราเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (77.25 kB)  คู่มือการเขียนผลงานวิชาการ และแบบประเมินผลงาน (907.11 kB)   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน...

@dmin ความคิดเห็น 17 มิ.ย. 2014 Hits:798 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

ประกาศ ผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ประกาศ ผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ประกาศ ผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่าง เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 โดยมีกำหนดยื่นความจำนงตั้งแต่วันที่ 17...

nisanti@min ความคิดเห็น 05 มิ.ย. 2014 Hits:632 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

การพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัย

การพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัย

  การพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัย ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่าง เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>การพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัย

nisanti@min ความคิดเห็น 05 มิ.ย. 2014 Hits:540 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

เรื่อง รายงานผลติดตามการส่ง มคอ. 3 5 และขออนุเคาะห์อาจารย์ทุกท่าน นำส่งบนระบบส่งเกรด

เรื่อง รายงานผลติดตามการส่ง มคอ. 3 5 และขออนุเคาะห์อาจารย์ทุกท่าน นำส่งบนระบบส่งเกรด

เรื่อง รายงานผลติดตามการส่ง มคอ. 3 5 และขออนุเคาะห์อาจารย์ทุกท่าน นำส่งบนระบบส่งเกรด เรียน อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน    ...

@dmin ความคิดเห็น 19 เม.ย. 2014 Hits:784 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องที่พักของมหาวิทยาลัยว่าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องที่พักของมหาวิทยาลัยว่าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องที่พักของมหาวิทยาลัยว่าง ด้วยขณะนี้มีห้องพักของมหาวิทยาลัยว่าง และสามารถเปิดให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยแจ้งความจำนง ขอเข้าพักอาศัยอ่านเพิมเติม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องที่พักของมหาวิทยาลัยว่าง 

nisanti@min ความคิดเห็น 17 เม.ย. 2014 Hits:772 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

บริการนักศึกษา

bn_mis bn_pbruloan bn_loaninfo bn_slf bn_ktb bn_scholarship bn_conscript bn_jobmua bn_health bn_ubi bn_webboard bn_horpak bn_pbru_act pbru_opac_banner_150

บริการอาจารย์

bn_personelservicetbn_onlineDB bn_cheqapbru bn_pbru_blog pbru_opac_banner_150

บริการออนไลน์

 bnr_don bnr_radio bnr_mail  bnl_180x50isoc1212 bnr_edltv e-learning_banner

บริการฐานข้อมูลออนไลน์

bn_proquest bn_acm bn_wilson bn_springerlink-logo bn_logoEhost bn_webofscience bn_emeral bn_pubslogo-big bn_logo_ScienceDirect bn_tdc-logo bn_CHE bn_tar-logo bn_ThaiLISE-Book bn_netlibrary bn_springerlink-logo bn_acm bn_acm_dl

คณะวิชา

bn_gradbn_edubn_agrbn_scaat
bn_itbn_hsbn_mitbn_sci

สำนัก/สถาบัน

bn_opbn_acadbn_goldbn_rs

หน่วยงานอื่นๆ

 bn_cc bn_council bn_gad bn_plan bn_dsd bn_ctbn_audit
bn_psc bn_km bn_alumni

งานประกันคุณภาพ

bnr_rkpi14 bn_ethics52 bnr_hf bnr_complain bn_cheqapbru bn_km2

bnc_complain

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th

 twitter youtube rss